Trung Tâm Nghiên Cứu Cây Bông Nha Hố

– Lịch sử hình thành:
Ngày 21 tháng 6 năm 1918, Toàn quyền Đông Dương ra Quyết định thành lập Trại Nha Hố, cùng với các Trại Long Định, Trại Eakmat và Trại Phú Hộ trực thuộc Viện Khảo cứu Nông lâm Quốc gia. Sau giải phóng miền Nam, Trại Nha Hố được lấy tên là Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Nam Trung Bộ.

Năm  1982, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Nam Trung Bộ được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu cây bông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

cay-bong-nha-ho

 

Theo Quyết định số  2563 NN-TCCB/QĐ  ngày 7/10/1997 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Xí nghiệp Giống cây trồng chính thức được thành lập vào năm 1997 (tiền thân của Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố). Xí nghiệp Giống cây trồng là một trong những đơn vị thành viên của Công ty Bông Việt Nam.
Theo Quyết định số 698/QĐ-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp: Xí nghiệp Giống cây trồng chính thức được cổ phần hoá chuyển thành CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Dệt – May Việt Nam).

dsc-0073-2014-11-19-07-30

Chức năng và nhiệm vụ:
Công ty có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1- Sản xuất, chế biến, mua bán và  xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, cây hoa và cây cảnh.

dsc09721-2014-11-19-07-32
2- Sản xuất và kinh doanh thương mại các loại phân bón, đất giá thể, thuốc bảo vệ  thực vật và các loại vật tư  nông nghiệp khác.
3- Nghiên cứu chọn tạo các loại giống cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, cây hoa và cây cảnh.
4- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
5- Chế tạo, mua bán và  xuất nhập khẩu các loại máy móc nông cụ  phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và  phát triển nông thôn.

giong-cay-trong-nha-ho
6- Sản xuất, chế biến, mua bán và  xuất nhập khẩu các loại nông sản, thực phẩm; Sản xuất và kinh doanh thương mại các loại rượu, bia v nước giải khát.
7- Nhân giống và mua bán các loại gia súc, gia cầm; sản xuất, mua bán và  kinh doanh xuất nhập khẩu thức  ăn chăn nuôi.
8- Dịch vụ các hoạt động về  khoa học và công nghệ; Tư  vấn, lập các dự án  đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
9- Xây dựng, sản xuất và  kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

p9l468bk_130733618651

Cơ sở vật chất và điều kiện kinh tế của Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố:

Cơ sở hạ tầng: Công ty có 500 m2 nhà làm việc, 12000 m2 kho tàng nhà xưởng và sân phơi, 160 hecta đất canh tác, hệ thống giao thông nội đồng và hệ thống thuỷ lợi (mương máng, máy bơm, điện nước, …) khá hoàn chỉnh.

Gửi phản hồi